Gemeente Stein

Toptaken website gemeente Stein

De gemeente Stein heeft het principe van een Toptaken website verwerkt in een website, waarbij de nieuwe huisstijl is verwerkt. De nieuwe huisstijl is thema-gericht, waarbij elk thema eenzelfde uitstraling heeft. Ook de website heeft deze uitstraling, met als thema “Dat maakt Stein voor mij, samen sterk”. Het eindresultaat is een aantrekkelijke website, met een fris en helder kleurgebruik.


Inclusieve gemeente

Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (vanaf nu: VN-verdrag) aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag moet iedereen aan de samenleving mee kunnen doen, vooral mensen met een beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven. Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 bekrachtigd. De gemeente Stein heeft dit VN-verdrag ondertekend, waarmee de gemeente aangeeft een inclusieve gemeente te willen zijn.

Eind 2018 heeft de gemeente Stein de website laten onderzoeken, waarbij een testpanel een aantal opdrachten heeft uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een melding doorgeven, of onderzoeken waarvoor een wethouder verantwoordelijk is. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst, waar ik ook bij aanwezig ben geweest. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, heb ik zelf een aantal gemeentelijke websites laten onderzoeken. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van de kennis en kunde van het testpanel, maar heb het testpanel verder uitgebreid met meer testpersonen. De resultaten van dit onderzoek heb ik opgenomen in het visiedocument, dat kun je gratis downloaden.


Screenshots

Homepage website gemeente Stein | Toptaken website
Toptaak website Stein | Toptaken website
Overzichtspagina website Stein | Toptaken website
Nieuwsoverzicht website gemeente Stein | Toptaken website