Visiedocument toptaken website

Voorbeelden maken de visie duidelijk

Vraag nu het visiedocument Toptaken website aan, getiteld ‘De kunst van het weglaten’. Het document geeft een uitgebreide beschrijving over een toptaken website, waarbij een aantal gemaakte keuzes uitgebreid wordt toegelicht. Aan de hand van cijfers worden een aantal keuzes nader toegelicht. Het document is geheel gratis en dient puur ter inspiratie.

  Gratis visiedocument

  Waarom de titel ‘De kunst van het weglaten’

  Het visiedocument toptaken website heeft als titel ‘De kunst van het weglaten’. Deze titel is gekozen omdat er bij een visie op een toptaken website goed gekeken moet worden of aangeboden informatie wel relevant is. En dat moet je eigenlijk voor elke pagina doen. Een webpagina moet geen vraagtekens opleveren, het moet gelijk duidelijk zijn waar het over gaat en of je een actie (lees: taak) kunt uitvoeren. Als je zo naar een website kijkt dan begrijp je dat veel informatie op een pagina vaak overbodig is.

  Het document geeft aan de hand van voorbeelden een beschrijving van keuzes die zijn gemaakt en waarom een groot aantal onderdelen weggelaten zijn. Het document geeft een beschrijving over het uitwerken van een goede toptaken website, bekeken vanuit drie invalshoeken, namelijk:

  • Vormgeving
  • Structuur
  • Inhoud

  Twijfel niet langer en vraag het document aan, het is geheel gratis!