Toptaken op een website, wat betekent dat?

Er zijn al verschillende artikelen geschreven over wat een toptaken website nu eigenlijk is. Een echte definitie, die mag je zelf formuleren.

Wat is een Toptaken website

Een toptaken website is een website, waarbij de bezoeker snel de juiste informatie vindt en een bijbehorende taak makkelijk kan uitvoeren. Een toptaken website wordt daarbij zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment snel te vinden zijn. Dat zijn de toptaken, die per periode anders kunnen zijn. Als een taak uitgevoerd kan worden op een pagina, is deze taak duidelijk zichtbaar. Tot slot zijn ook de ’tiny-tasks’ goed te bereiken, bijvoorbeeld via een zoekfunctie of andere navigatie mogelijkheid. De daarbij behorende taak is ook weer duidelijk zichtbaar en makkelijk uit te voeren. Kortom, de user-journey van de bezoeker is altijd zo kort mogelijk op een toptaken website.

Toptaak per pagina

In de korte omschrijving lees je dat je ervoor moet zorgen dat de meest gevraagde informatie makkelijk gevonden wordt. Dit betekent echter niet dat je alleen maar een goede homepage moet maken. Want ook de pagina’s die op een bepaald moment iets minder bekeken worden, kennen mogelijk een taak die iemand op die pagina kan uitvoeren (de toptaak van die pagina). In feite kent elke pagina op een website een soort van taak, in welke vorm dan ook.

Op de website van gemeente Deurne heeft de pagina Melding woon- of leefomgeving een duidelijke call-to-action, het doorgeven van een melding. Visueel aantrekkelijk (vormgeving), aan het kruimelpad duidelijk te zien waarbinnen de pagina is ingedeeld (structuur), bij de call-to-action duidelijk aangegeven dat je voor 2 andere meldingen niet het formulier moet gebruiken (inhoud). Op deze manier moet je tegen elke pagina met een call-to-action aankijken.

Screenshot voorbeeld melding woonomgeving gemeente Deurne

Is het zo echt zo makkelijk?

Als je bovenstaande informatie leest, lijkt het inrichten van een toptaken website niet zo heel erg lastig is. In de praktijk valt dat echter tegen. Vooral draagvlak creëren binnen jouw organisatie is vaak erg lastig. Elke afdeling vindt namelijk dat de eigen informatie belangrijk is en op de homepage moet komen. Maar vaak wordt bepaalde informatie heel weinig bezocht . Het is dus iets minder makkelijk dan je misschien denkt, maar als je er energie en tijd in stopt, levert een toptaken website op termijn zichtbaar resultaat op. Meerdere organisaties hebben dat al aangetoond, waarbij de uitgangspunten zoals op deze website beschreven als basis dient.